7 tegn på foreldrefremmedgjøring

Hva er foreldrefremmedgjøring? Foreldrefremmedgjøring er et fenomen som oppstår når en av foreldrene forsøker å snu parets barn mot den andre forelderen, og på den måten få barnet med på å nekte samvær eller omsorg. Dette blir gjort ved å manipulere barna med...