Familiebloggen

Her finner du tips og veiledning fra advokatene i Bergen Familieadvokat.

Fri rettshjelp i Bergen (2021)

Fri rettshjelp i Bergen (2021)

  Fri rettshjelp i Bergen og Hordaland Fri rettshjelp er et rettshjelpstilbud som gjør at alle kan få god juridisk bistand fra advokat. Tilbudet går ut på at staten helt eller delvis dekker...

les mer