Advokathjelp ved samlivsbrudd

Etter mange års samliv, felles økonomi, eiendom og barn, kan oppgjøret fort bli veldig betent.

Våre advokater tilbyr profesjonell hjelp til å sikre dine rettigheter – slik at du fort kan komme deg videre i livet.

Snakk med våre advokater nå

Veien til en ryddig og konfliktfri løsning.

Et brudd kan være en tung opplevelse.

Midt oppi alle følelser, hensyn til barna, og tanker om fremtiden, skal dere også fordele verdier, eiendeler og gjeld. Avgjørelsene dere fatter, kan ha store konsekvenser for både deg og barna.

Samtidig har du en rekke viktige spørsmål som må avklares:

   • Hvem får hva av verdier som hus, bil, og bolig?
   • Hvor skal barna bo, og hvem får ha hovedansvaret?
   • Hvordan skjermer du barna fra belastning og konflikt?
   • Kan du få økonomiske bidrag i etterkant?
   • Hvordan fordeles verdier og eiendeler?

Med et sterke meninger hos begge parter, og et komplisert lovverk, kan samlivsbrudd fort dra ut i langtekkelige konflikter – og mange velger å akseptere dårlige avtaler bare for å bli ferdig. 

Det trenger ikke være slik, og med litt hjelp kan mye løses.

Hos oss vil du få hjelp fra advokater med erfaring og ekspertise på slike saker, og som står ved din side i prosessen frem til et ryddig oppgjør. 

Med megling og advokathjelp bistår vi deg med å løse de juridiske problemer på en ryddig og god måte, slik at barna skjermes for konflikten – og du kan komme deg videre i livet.

Dette du får hjelp til hos oss

1. Samvær og omsorg for barna

Viktigere enn penger og eiendom, er barna. Ved bruddet skal det avgjøres hvem som har rett til å bestemme i barnas liv, hvordan omsorgen for barna skal fordeles, og hvor ofte hver forelder får se sine barn.

3. Gunstig fordleing av verdier

Ved et brudd er det ofte store verdier som skal fordeles. Hus, hytte, bil og eiendom skal deles, og det kan bli vanskelig å bli enige om alt. Dårlige avtaler og feiltrinn her vil kunne koste deg svært mye i fremtiden.

2. Deling av gjeld og utgifter

Samtidig som felles formue skal fordeles, har dere også gjeld og fellesutgifter som må deles. Din advokat vil hjelpe deg slik at du ikke blir stående med for mye gjeld i forhold til de verdier du mottar.

3. Retten til å bo i hjemmet

Mange overser muligheten for å fortsette å bo i eget hjem også etter bruddet. Får du foreldreomsorgen er det stor sjanse for at du også kan få lov til å bo i familiehjemmet også etter bruddet.

Få det du har krav på av eiendeler, og verdier

Er det store verdier i hus, bil, penger og andre eiendeler, kan det være svært vanskelig å bli enig om fordelingen.

Her er det viktig å ikke la seg overkjøre. Loven gir deg  rettigheter i oppgjøret, uavhengig av økonomi.

Hos oss beregner vi verdiene i oppgjøret for deg, og bistår deg i samtaler slik at du ikke gjør noen feil. På den måten kan vi komme frem til gode avtaler dere i mellom.

 

Skjerm barna fra urolighet og konflikt

Når foreldre flytter fra hverandre, er det viktig å ta vare på barna slik at de føler seg trygge og ivaretatt.

For deg som forelder handler det om retten til å velge hvor barna skal gå på skole eller barnehage, og hvem av dere som får tar avgjørelser som påvirker barnas oppdragelse etter bruddet.

Mister du foreldreansvaret, mister du myndigheten til å påvirke barnets oppvekst – og dette er derfor et svært viktig tema.

Unngå krangling gjennom megling

Å bruke en advokat til å megle mellom deg og din partner kan være veldig befriende.

Med store tema som foreldrerett og deling av felles verdier kan det ta mange år å bli ferdig med en uten profesjonell hjelp.

Din megler vil forhandle med din partner for deg, og finne frem til gode avtaler slik at du slipper den vonde kranglingen når dere ikke blir enige.

» I Bergen Familie Advokat blir du forstått og lyttet til. De som jobber der er imøtekommende, og det er stor takhøyde. Det er også lett å komme i kontakt med de som jobber der, og de ringer opp igjen kort tid etter henvendelser. Jeg har ikke noe annet å si enn positive erfaringer med Bergen Familie Advokat. «

Ingrid Fossberg

10. Januar 2018, Bergen

Juridisk veiledning ved samlivsbrudd

Med uttallige komplekse vurderinger, og et regelverk som er vanskelig å tolke, kan samlisvbrudd bli svært kostbare opplevelser.

Rådfør deg med advokat så snart som mulig, så hjelper vi deg finne frem til gode avtaler.

N

Vi beskytter dine rettigheter, og sikrer deg de verdier og eiendeler du har krav på.

N

Skjermer barn fra åpen konflikt mellom foreldre ved å la advokaten styre samtalen utenfor hjemmet.

N

Lage gode avtaler rundt omsorgsrett og foreldrerett, uten å belaste barna for unødvendig stress.

N

Passe på at alle dokumenter og signaturer blir utført på gyldig måte slik at du ikke blir lurt.

Slik får du hjelp gjennom et samlivsbrudd

I vår første samtale vil din advokat hjelpe deg få klarhet i dine juridske rettigheter, og forståelse for veien videre frem til en løsning.

Steg 1

Fortell oss litt om din situasjon, og hva du opplever nå.


Det første du gjør er å fortelle oss litt om din situasjon. Bruk skjemaet under, og fortell kort om hva du opplever, og hvilke spørsmål du sitter med nå.

Steg 2

Vi viser deg dine juridiske rettigheter og muligheter


I første samtale vil dine spørsmål bli besvart, og du vil få klarhet og forståelse for veien videre. Vi vil også diskutere mulige løsninger i saken, og hvilke fallgruver det blir viktig å unngå.

Steg 3

Hjelpe deg frem til en helhetlig løsning


Dersom vi finner ut at det er fornuftig for deg å ha støtte fra advokat på saken, vil advokten vise deg hvordan du kommer i gang, og hva du kan forvente.

Fyll inn skjema så finner vi en løsning

Bruk skjemaet og gi oss en kort beskrivelse av din situasjon. En av våre familieadvokater vil kontakte deg innen kort tid.
  Bergen Familieadvokat

  Bergen Familieadvokat er et lokalt advokatfirma i Bergen, spesialisert på å løse saker som omhandler barn, samliv, arv og familie.

  mail@bergenadvokat.no
  Strandkaien 18, 5013 Bergen
  +47 90 70 70 10

  SOSIALE MEDIER

  Copyright © Bergen Familie Advokat AS

  Org.nr 990 516 308 MVA