Hjelp og støtte for en fredfull håndtering av barn og verdier

Gjennom mange år har vi laget prosesser som tar byrden av oppgjøret for deg, slik at du kan fokusere på fremtiden.

Kontakt oss i dag og fortell oss litt om din situasjon, så hjelper vi deg finne en løsning.

Gratis Konsultasjon

La oss ta hånd om det praktiske, slik at du fort komme deg videre etter bruddet.

Skjermer barna fra urolighet og konflikt

Få det du har krav på av verdier og eiendeler

w

Unngå krangling med erfaren megler

Med flere kompliserte lover og rettigheter er det lett å trå feil, og har du først inngått en dårlig avtale kan det koste deg mye.

Her er noe av det du må passe på:

Det er spesielt viktig med advokat ved samlivsbrudd dersom

  • Det er store verdier å fordele.
  • Du er usikker på hva du har rett på av verdier, hus, bil og eiendeler.
  • Du trenger hjelp til å snakke med din partner.
  • Dere har barn sammen, og ønsker å beskytte dem fra konflikter og stress.

Rettferdig fordeling av verdier

Ved samlivsbrudd er det store verdier som skal fordeles. Hus, hytte, bil og eiendom skal deles, og det kan bli vanskelig å bli enige om fordelingen. Dårlige avtaler og feiltrinn her vil kunne koste deg svært mye i fremtiden.

Retten til å bo i hjemmet

Mange overser muligheten for å fortsette å bo i eget hjem også etter bruddet. Får du foreldreomsorgen er det stor sjanse for at du også kan få lov til å bo i familiehjemmet også etter bruddet.

Omsorg og bosted for barna

Viktigere enn penger og eiendom, er dine aller kjæreste. Hvem som nå får bestemme i barnas liv – samt hvor barna skal bo, og hvor ofte hver foreldre får se sine barn er spørsmål vi hjelper deg med, uten at det går ut over barnas hverdag.

Deling av gjeld og utgifter

Samtidig som felles formue skal fordeles, har dere også gjeld og fellesutgifter som må deles. Din advokat vil hjelpe deg slik at du ikke blir stående med for mye gjeld i forhold til de verdier du mottar.

Rettferdig fordeling av verdier

Midt oppi de mange følelser og hensyn til barn, er det store verdier i hus, bil, penger og andre eiendeler som kan være svært vanskelig å bli enig om.

Her er det viktig å ikke la deg overkjøre. Lovverket gir deg rettigheter uavhengig av hvem som står oppført som eier – samt økonomiske bidrag som skal sikre at du kommer godt ut. 

Våre advokater tar byrden av verdiberegning, og forhandlinger med din partner for deg, slik at du hurtig kan komme frem til gode avtaler.

Forhandle frem avtaler for omsorgsrett og barnefordeling

Når dere nå flytter fra hverandre, er det viktigste i verden å sørge for at barnas fremtid blir avklart så fort som mulig.

For deg som foreldre handler det om retten til å velge hvor barna skal gå på skole eller barnehage, eller andre forhold som påvirker barnas oppdragelse etter bruddet.

Uten gode avtaler om omsorg, samvær og ansvarsfordeling – kan du miste myndigheten til å påvirke barnets oppvekst.

Ungå krangling og konflikter med megling

I en tid preget av sterke følelser og usikkerhet rundt fremtiden, kan det å bruke en advokat til å megle mellom deg og din partner være virkelig befriende.

Med store tema som foreldrerett og deling av felles verdier kan det ta mange år å bli ferdig.

Våre meglere rydder opp i prosessen, og finner frem til avtaler for deg så du slipper den vonde kranglingen når dere ikke blir enige.

» I Bergen Familie Advokat blir du forstått og lyttet til. De som jobber der er imøtekommende, og det er stor takhøyde. Det er også lett å komme i kontakt med de som jobber der, og de ringer opp igjen kort tid etter henvendelser. Jeg har ikke noe annet å si enn positive erfaringer med Bergen Familie Advokat. « Ingrid Fossberg

10. Januar 2018, Bergen

Hvorfor bruke en advokat ved samlivbrudd?

Med uttallige komplekse vurderinger, og et regelverk som er vanskelig å tolke kan samlivsbrudd bli svært kostbare opplevelser.

Rådfør deg med advokat så snart som mulig, så hjelper vi deg finne frem til gode avtaler.

N

La din advokat stå for dine rettigheter, og sikre deg de verdier og eiendeler du har krav.

N
Skjerme barn fra åpen konflikt mellom foreldre ved å la advokaten ta mye av byrden for deg.
N

Lage gode avtaler for deg rundt omsorgsrett, uten å belaste barna for unødvendig stress.

N

Passe på at alle dokumenter og signaturer blir gjennomført på gyldig måte så at du ikke blir lurt.

Slik får du hjelp gjennom ett samlivsbrudd

1. Fyll inn skjemaet

Fyll inn skjemaet her på siden, og fortell kort om din sak så avtaler vi en gratis rådgivningssamtale med din advokat.

2. Snakk gratis med vår rådgiver

Sammen med din advokat lager vi en plan for hvordan vi best bør gå frem for å løse opp i ekteskapet på en ryddig og god måte.

3. Oppretter fri-rettshjelp

Etter samtalen, oppretter din advokat en søknad om fri-rettshjelp slik at staten dekker alle dine utgifter.

Trenger du hjelp?

Du kan nå få råd og veiledning fra våre familie advokater. Samtalen er gratis, og vil gi deg klarhet på hvilke muligheter du har, slik at du hurtig kan komme deg videre etter bruddet.
Bergen Familie Advokat

Bergen Familie Advokat er et lokalt advokatfirma i Bergen spesialisert for å løse saker som omhandler barn, samliv, arv, og familie.

[email protected]
Kong Oscars gate 25, 5017 Bergen
+47 90 70 70 10

SOSIALE MEDIER

Copyright © Bergen Familie Advokat